Usługi medyczne

Nasze centrum medyczne oferuje usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowia finansowanej z NFZ, konsultacje, specjalistyczne oraz badania diagnostyczne
Lekarz internista

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Usługi NFZ

Lekarz rodzinny

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Usługi NFZ

Lekarz pediatra

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Usługi NFZ

Pielęgniarki środowiskowo rodzinne

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Usługi NFZ

Położna środowiskowo rodzinna

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ulsugi NFZ

Konsultacje specjalistyczne poza NFZ

- Reumatologiczne
- Kardiologiczne
- Dermatologiczne
- Chirurgiczono naczyniowe
- Badanie kierowców
- Dietetyczne

Badania laboratoryjne

Biochemiczne, mikrobiologiczne. 
Podstawowa Opieka Zdrowotna, Usługi NFZ

Badania mikrobiologiczne

Ma na celu wykrycie drobnoustroju chorobotwórczego w materiale klinicznym oraz oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyki

RTG

Dwuwymiarowy obraz rejestrowany podczas prześwietlania wiązką promieniowania 
 

USG

To metoda diagnostyczna, która pozwala ocenić kształt, wielkość i położenie narządu czy przestrzeni anatomicznej.

 

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska oraz Pielęgniarska udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 w następujących placówkach:

dla dzieci w Szpitalu im Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24 a
dla dorosłych w Szpitalu Grochowski ul. Grenadierów 51/59

W dni świąteczne dyżur pełniony jest całą dobę